Cam Kết và Trách Nhiệm

Tác giả cam kết trình bày một cách chân thật những sự hiểu biết của mình về các đề tài được đăng lên trang web songkhoeitbenh.com. Những sản phẩm được giới thiệu trên trang web songkhoeitbenh.com hoặc đã được tác giả / gia đình tác giả dùng thử, hoặc được tác giả đánh giá là tốt dựa trên sự hiểu biết của mình. Đánh giá của tác giả có thể khác với ý kiến của những người sử dụng khác.   

Thông tin đăng trên trang web songkhoeitbenh.com thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Điều này có thể khác với quan điểm của các bác sĩ và chuyên gia y tế và chăm sóc sức khỏe. Vì cơ địa mỗi người mỗi khác và cơ thể của bạn có thể bị dị ứng với những chất, thực phẩm, sản phẩm… đề cập trong các bài viết cho nên bạn cần suy xét kỹ trước khi áp dụng những đề xuất, gợi ý, lời khuyên của tác giả. Người áp dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình.